www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
 
A Nemzetközi Nem-kormányzati Szervek Konferenciája (NGO)

Az Európa Tanács tevékenysége során rendkívül jól hasznosítja a társadalom dinamikus elemeivel, vagyis a nem-kormányzati szervezetek által képviselt csoportjaival fenntartott kapcsolatainak és együttműködésének eredményeit. Az Európa Tanács előtt álló egyik legfontosabb feladat ma az, hogy megerősítse a nem-kormányzati szervezeteket és a civil társadalmat az új tagállamokban, valamint továbbfejlessze a részvételi demokráciát összeurópai szinten. Az Európa Tanács együttműködési programjai nagymértékben támaszkodnak a partner nem-kormányzati szervezetekre és a demokratikus reformokra.
Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek Konferenciája  
Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezetek Konferenciája (INGOs) az Európa Tanácsban részvételi státusszal rendelkező nemzetközi nem-kormányzati szervezetekből áll. Ez a státusz teszi lehetővé, hogy az Európa Tanács bevonja a nemzetközi nem-kormányzati szervezeteket kormányközi tevékenységekbe, és hogy ösztönözze a párbeszédet a parlamenti képviselők és a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a szervezetek között a legfontosabb társadalmi kérdésekről.

Tanácskozási és részvételi státusz  
A nemzetközi nem-kormányzati szervezetek 1952 óta tanácskozási jogot szerezhettek az Európa Tanácson belül. 2003 novemberében ezt a státuszt a nemzetközi nem-kormányzati szervezetek részvételi státusza váltotta fel, elismerve e szervezetek jelentőségét az Európa Tanács irányelveinek kialakításában. E státuszt a Miniszteri Bizottság (2003)8 sz. Határozata szabályozza. Azoknak a nemzetközi nem-kormányzati szervezeteknek, amelyek ilyen státusz megszerzésére törekednek, különösen jól kell képviselniük saját szakterületüket; azonosulniuk kell az Európa Tanács célkitűzéseivel, és tevékenyen részt kell vállalniuk a szervezet munkájában. Mindeddig megközelítőleg 370 nemzetközi nem-kormányzati szervezet kapott ilyen státuszt. Ezek a szervezetek alkotják az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek Konferenciáját, amely évente egyszer ülésezik a tennivalók általános irányvonalainak meghatározása céljából.

Kapcsolattartási Bizottság  
A Konferencia által megválasztott Kapcsolattartási Bizottság rendszeresen ülésezik, és támogatja a folyamatos párbeszédet, valamint az együttműködést az Európa Tanács Titkársága és a nemzetközi nemkormányzati szervezetek között. Szoros kapcsolatot tart fenn az Európa Tanács politikai testületeivel, a Miniszteri Bizottsággal, a Parlamenti Közgyűléssel, a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusával és az Emberi Jogi Biztossal.

Csoportok  
A részvételi státusszal rendelkező nemzetközi nem-kormányzati szervezetek 10 tematikus csoportot hoztak létre, amelyek a Parlamenti Közgyűlés ülésszakának idején évente háromszor üléseznek, a következő csoportokban: Emberi jogok, Nemek közötti egyenlőség, Európai Szociális Karta és társadalompolitika, Kirívó szegénység és társadalmi kohézió, Oktatás és kultúra, Civil társadalom és demokrácia Európában, Egészségügy, Vidék és környezet, Városok, Észak-dél közötti párbeszéd és szolidaritás. A csoportok rendszeres párbeszédet folytatnak az Európa Tanács képviselőivel, első kézből jutnak információkhoz az Európa Tanács tevékenységeiről, és az Európa Tanács rendelkezésére bocsátják kollektív ismereteiket, amivel hozzájárulnak a feladatok végrehajtásához.

Az együttműködés különböző formái  
A nemzetközi nem-kormányzati szervezetekkel folytatott együttműködésnek számos formája van, az egyszerű konzultációtól a speciális projektekben való teljes körű együttműködésig. A szervezet szakértői tanácsadóként részt vehetnek a legkülönbözőbb projektekben; mind intézményi alapon, mind ad hoc módon hozzájárulhatnak a kormányközi bizottságok munkájához, feljegyzéseket készíthetnek a főtitkár számára, szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatokat nyújthatnak be a Parlamenti Közgyűlés bizottságai és a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa számára, felszólalhatnak az Európa Tanács szemináriumain és más értekezletein. A részvételi státusszal rendelkező nemzetközi nem-kormányzati szervezetek információkkal látják el választóikat az Európa Tanács célkitűzéseiről és tevékenységéről.
2003 novemberében a nemzetközi nem-kormányzati szervezetek részvételi státuszát a (2003) 9. sz. Határozat értelmében az Európa Tanács és a nemzeti nem-kormányzati szervezetek közötti partnerségi kapcsolattal egészítették ki, ezáltal hangsúlyozva a tagországokban a demokratikus és nyitott társadalom erősítése érdekében játszott fontos szerepüket, valamint tevékeny és konstruktív hozzájárulásukat az Európa Tanács munkaprogramjához.

Honlap
http://www.coe.int/T/E/NGO/Public/

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.