www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
Letölthető változat PDF-ben
Nyomtatóbarát változat
 
Erőszak az iskolában

Mind az egyén, mind a társadalom számára jelentős gazdasági és szociális hátrányt jelent az oktatás színvonalának csökkenése. Ezen, a gyermekek és kamaszkorúak körében tapasztalt hiányosság az egyik fő tényezője az iskolán belüli és kívüli erőszaknak. Különösen az Európában tapasztalt két legfőbb probléma esetében: a kábítószer függőséggel és a megfélemlítéssel összefüggésbe hozható viselkedési formák.

Számos, főleg hátrányos helyzetű fiatal nem használja ki az oktatási rendszer adta lehetőségeket, így sokan közülük súlyos számolási, olvasási és írási problémával hagyják el az iskolát, és sokan nehezen találnak munkát is.

Ez a helyzet több okkal magyarázható: kevésbé ismert és vonzó lehetőségekhez való hozzáférés, mint amilyeneket máshol megkaphatnak; szülői felügyelet, nevelés és bátorítás hiánya, csekély családi jövedelem és kedvezőtlen életkörülmények.

A fiatalok viselkedése és eredményei között összefüggés tekintetében rendkívül fontos szerepe van azon hasonló, velük egyenrangú társ-csoport létezésének, akikkel együtt kívánnak működni.

Bizonyított, hogy az alábbi tényezők javítják az iskolai eredményeket és csökkentik az erőszakot és a megfélemlítést:

 • a vezetés részéről dinamikus és tapasztalaton alapuló igazgatás, valamint a felügyelet biztosítása az intézményi tanács nélkül;
 • világos és mindenki által elfogadott célok;
 • mind az adminisztratív, mint az oktatási tevékenységet végző képzett és állandó személyzet;
 • a szülők közreműködésének és felügyeletének megkövetelése;
 • a helyi vállalkozások és kerületi egyesülések aktív részvétele az intézmény életében;
 • más szervezetek, mint például fiatalokkal foglalkozó szervezetek, pályaválasztási tanácsadó szolgálatok, könyvtárak, sportklubok, szociális intézmények, hatákony és aktív támogatásának ösztönzése.

A helyi önkormányzatok feladatai:

 • megtenni mindent annak érdekében, hogy a hatáskörükbe tartozó oktatási intézményekben megfelelően díjazott és magasan képzett munkatársak dolgozzanak, és a stabilitás érdekében ezen munkatársak hosszú távú megőrzéséről is gondoskodni szükséges;
 • felkérni az oktatási intézményeket pontosan meghatározott és széles körű konszenzuson alapuló intézkedések és célok alkalmazására, különösen azon intézkedési tervek esetében, amelyek a megfélemlítés és a kábítószer függőség megakadályozására irányulnak;
 • olyan iskolai pártfogó alkalmazása, amely a lehető legtágabb és legteljesebb mértékben - beleértve a tanítási időszak, tanítási órák alatti szolgáltatást is - képes a diákok rendelkezésére állni;
 • más, az oktatási intézményeket támogató szervezetek pártfogó felügyeletének elősegítése; az oktatási szervezetek és a gyermekvédelmi szervezetek, a pályaválasztási tanácsadó szolgálatok, a vállalkozások, a könyvtárak és a művészeti, illetve sportlétesítmények közötti kapcsolatok biztosítása;
 • felügyelni, hogy az oktatási intézményekben a diákok részére teljes körű egészségügyi és szociális védelmet nyújtó szolgáltatást biztosítsanak, különösen azok részére, akik a hátrányos helyzetű negyedekből kerültek ki, és így az egészségügyi és szociális szolgálatok segítségével megoldhatóak lennének az aluliskolázottságukból eredő problémáik;
 • bátorítani az iskolai közösség kapcsolatteremtő kezdeményezéseit, valamint az intézmény és a közelében élő helyi lakosok közötti minden szintre kiterjedő kapcsolattartást; ennek keretében egy olyan kerületi oktatási intézmény létrehozása is lehetséges, mely egyrészről a felnőttek képzésére is szolgálhat, másrészről pedig hozzájárulhat a helyi lakosokkal való kapcsolatok megújításához, fejlesztéséhez;
 • a szülők és a kerületi szervezetek támogatásának elnyerése, tekintettel arra, hogy a társadalmi kirekesztettség elleni harcban, illetve az eredmények, a célok és a diákok elvárásai meghatározásának tökéletesítésében alapvető szerepük lehet;
 • amennyiben az intézményben egy olyan különleges probléma, mint például a kábítószer függőség tapasztalható, átfogó, mindenre kiterjedő módon kell azt megoldani, bevonva a szülőket, az intézményi tanácsot, a diákokat, az oktatókat és a helyi lakosságot, annak érdekében, hogy az oktatási programmal összhangban lévő, célirányos ütemtervet határozhassanak meg.

A városi bűnmegelőzés
Kézikönyv a helyi önkormányzatok számára
Európa Tanács, Strasbourg, 2002

 

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.