www.europatanacs.hu
Főoldal  |  E-mail  | 
Keresés 
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
potty
Az Európa Tanács
Letölthető változat PDF-ben
Nyomtatóbarát változat
 
MI MICSODA, AZAZ MI A KÜLÖNBSÉG?

1. KÉT EURÓPAI SZERVEZET

Az EURÓPA TANÁCS (székhelye Strasbourg, Franciaország) a tagállamai közötti politikai, szociális, jogi és kulturális együttműködés megszilárdítására és az emberi értékek védelmére törekszik Európában. Az EURÓPAI UNIÓ (székhelye Brüsszel és Luxembourg) tagállamai a politikai, gazdasági és pénzügyi egység megteremtésére törekszenek Európában.
1993. január 1-jén az "egységes Nagypiac" azzal a céllal jött létre, hogy a szervezet határain belül egységes belső piacot biztosítson a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása számára. Az addig Európai Közösség(ek)ként ismert szervezet az 1993. november 1-jén hatályba lépett Maastrichti szerződés értelmében vette fel az Európai Unió nevet.
Bármely európai ország az Európa Tanács tagjává válhat azzal a feltétellel, hogy a jogállamiságot érvényesíti és a joghatósága alatt élő minden személy számára biztosítja az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat. A tagság alapvető követelménye a demokratikus, pluralista kormányzati rendszer, továbbá a politikai, jogi és gazdasági feltételek teljesítése.
Magyarország 1990. november 6-a óta tagja az Európa Tanácsnak, melyhez huszonnegyedikként, a közép-kelet-európai régióból elsőként csatlakozott. Magyarország 2004. május 1-je óta az Európai Unió tagja.
Az Európa Tanácsot 10 ország alapította 1949-ben:

Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia Írország, Luxemburg, Norvégia, Olaszország, Svédország.
1949 után további 37 ország csatlakozott. Időrendben: Görögország, Törökország, Izland, Németország, Ausztria, Ciprus, Svájc, Málta, Portugália, Spanyolország, Liechtenstein, San Marino, Finnország, Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Észtország, Litvánia, Szlovénia, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Románia, Andorra, Lettország, Albánia, Moldávia, Macedónia, Ukrajna, Oroszország, Horvátország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Monaco és Montenegró.
Az Európai Unió több fokozatban alakult ki.

Elődjét, az Európai Közösség(ek)et a 6 alapító ország: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, NSZK, Olaszország hozta létre első lépésként 1951-ben az ESZAK (Európai Szén- és Acélközösség), majd 1957-ben az EGK (Európai Gazdasági Közösség) és az EURATOM (Európai Atomenergia Közösség) megteremtésével. A továbbiakban csatlakoztak: 1973-ban Dánia, az Egyesült Királyság és Írország, 1981-ben Görögország, 1986-ban Portugália és Spanyolország, 1995-ben Ausztria, Finnország és Svédország. 2004. május 1-jén további 10 taggal bővült: Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia. 2007. január 1-én csatlakozott Bulgária és Románia.
Az Európa Tanácsnak ma 47 tagállama van, teljes népessége meghaladja a 800 milliót. Az Európai Uniónak ma 27 tagállama van, teljes népessége 492 millió.

2. AZ EURÓPAI INTÉZMÉNYEK

- Parlamenti Közgyűlés:
az Európa Tanács tanácskozó szerve, mely a tagállamok nemzeti parlamentjei által kijelölt 318 képviselőből (és ugyanannyi helyettesből), azaz összesen 636 képviselőből áll.
A Parlamenti Közgyűlés a strasbourgi Európa Palotában ülésezik.
- Európai Parlament:
a 27 tagállamban közvetlen szavazással megválasztott 732 képviselőből áll. Az európai választásokra 5 évenként kerül sor.
Az Európai Parlament 1999 tavaszáig havonta egyszer egyhetes plenáris üléseit szintén a strasbourgi Európa Palotában tartotta. 1999 júniusa óta az ugyancsak Strasbourgban épült saját székházában ülésezik.
- Miniszteri Bizottság:
az Európa Tanács döntéshozó szerve, a 47 tagállam külügyminisztereiből áll.
- Miniszteri Tanács (vagy: a Miniszterek Tanácsa):
az Európai Unió döntéshozó szerve, mely a tagállamok kormányainak képviselőiből áll. Neve és összetétele a tárgyalt témától függően változik (Gazdasági- és Pénzügyminiszterek Tanácsa, Külügyminiszterek Tanácsa, stb).
- Az Európa Tanácsnak nincs megfelelő intézménye - Európai Bizottság:
végrehajtó szerv, ma 27 ún. közösségi biztosból áll.
- 1. csúcsértekezlet
("Bécsi csúcs"), 1993. október 8-9: akkor 32 tagállam állam- és kormányfőinek részvételével;
- 2. csúcsértekezlet
("Strasbourgi csúcs"), 1997. október 10-11: 40 tagállam állam- és kormányfőinek értekezlete;
- 3. csúcsértekezlet: "Varsói csúcs", 2005. május 16-17. 46 tagállam állam- és kormányfőinek részvételével.
- Európai [!] Tanács:
A tagállamok állam- és kormányfőinek rendszeresen, évente kétszer sorra kerülő csúcsértekezlete az uniós politika irányvonalának meghatározására.

3. NEM TÉVESZTENDŐK ÖSSZE TOVÁBBÁ

- az Emberi Jogok Európai Bírósága és az az Emberi Jogok Európai Egyezménye által létrehozott bírói testület. Székhelye: Strasbourg. - Európai Bíróság
az Európai Unió bírói testülete. Feladata a közösségi jog egységes alkalmazásának biztosítása. Székhelye: Luxembourg.

Megjegyzésre érdemes két további bíróság tevékenysége:

- Nemzetközi Bíróság
Az ENSZ bírói testülete. Feladata az államokat érintő vitás ügyek rendezése a nemzetközi jog alapján. Székhelye: Hága

- Nemzetközi Büntető Bíróság
Bírói testület, mely az ENSZ kezdeményezésére jött létre. Feladata a háborús bűnök, a népirtás és más, emberiség ellen elkövetett bűnök kivizsgálása. Székhelye: Hága

2007. május

 

webmaster: Eagle-Comp Kft.                webhosting: Eagle-Comp Kft.